Vattbrädebeslag
Vattbrädebeslag
Vattbrädebeslag

Vattbrädebeslag

Se bild för höger/vänster anvisning

Köp/prisförfrågan:

Färg:

Längd (mm):

Antalst

A (mm):

B (40 mm standard):

Löpmeter (m):

Höger/vänster:

Beskrivning

Max mått A+B 190 mm.

Vid beställning i löpmeter lämnas plåtarna färdiga för överlappning i ändarna.

Levereras med måtten inom parentes om inget annat anges

Vattbrädebeslag =

Andra utföranden