Nockplåt
Nockplåt
Nockplåt

Nockplåt

Antalst

Ange taklutning (grader)

Längd: (m)

Beskrivning

- Mått på längsta plåt = 2500 mm.

Varför nockplåt?

Används för att skydda pappen mot taket i nocken.